tycz cieśla poczwarka imago [Acanthocinus aedilis]